Členské – sezóna 2023/2024

Členský základ 20 € mesačne.

Mesačný základ je zahrnutý v mesačných paušáloch uvedených nižšie. Všetky platby sa realizujú mesiac vopred.

Jednorázové vstupy

 

Platí sa vopred zakúpením permanentky v hodnote 60 € bez bonusu alebo 120 € s bonusom (jeden plavecký tréning zdarma)

Plávanie
12 € za tréning

Spinning/beh
7 €/5 € za tréning

Rodinné členské

 

Rodič/ dieťa 1+1 tréningy (Plávanie + Atletika) 
120 € mesačne

Rodič/ dieťa 2+2 tréningy (Plávanie + Atletika)
 160 € mesačne

Vekové kategórie

 

130 € mesačne (dospelí)

110 € mesačne   (dorastenci a juniori) 

100 € mesačne       (žiaci)

90 € mesačne       (nádeje)

250 € mesačne  Ľubovolné plávanie + spinning + atletika + 4x plávanie s osobným trénerom 

Plávanie

 

1x Plávanie za týždeň 
50 € mesačne

2x Plávanie za týždeň
90 € mesačne

3x Plávanie za týždeň
110 € mesačne

Všetky platby môžete posielať na účet:
SK44 7500 0000 0040 1742 8175