Členské – sezóna 2022/2023

Členský základ 15 € mesačne.

Mesačný základ je zahrnutý v mesačných paušáloch uvedených nižšie.

Jednorázové vstupy

 

Platí sa vopred zakúpením permanentky v hodnote 50 € alebo 100 € s bonusom (10 % zvýhodnenie – tréningy v hodnote 110 €)

Plávanie =
10 € za tréning

Spinning/beh =
5 € za tréning

Rodinné členské

 

Rodič/ dieťa 1+1 tréningy (Plávanie + Atletika) =
80 € mesačne

Rodič/ dieťa 2+2 tréningy (Plávanie + Atletika)
= 110 € mesačne

Kombinované tréningy

 

3x Plávanie (v stanovenú hodinu a deň) + spinning + atletika =
90 € mesačne

Ľubovolné plávanie + spinning + atletika =
110 € mesačne
pre juniorov = 90€ mesačne

Ľubovolné plávanie + spinning + atletika + 4x plávanie s osobným trénerom =
180 € mesačne

Plávanie

 

1x Plávanie za týždeň =
35 € mesačne

2x Plávanie za týždeň =
60 € mesačne

3x Plávanie za týždeň =
75 € mesačne

Všetky platby môžete posielať na účet:
SK44 7500 0000 0040 1742 8175