Prvý novembrový víkend sme sa stretli v Leviciach na vyhodnotení slovenského pohára za uplynulý rok 2022 a zároveň aj rok 2021, nakoľko sa toto vyhodnotenie nemohlo konať kvôli Covidu. V roku 2021 boli v celkovom hodnotení žiakov na pódiu Franchi v kategórii starších žiakov a Ivanka v Nádejach A. V triatlonovom pohári Lydka medzi ženami vyhrala, a takisto ako aj svoju vekovú kategóriu. Ingrid a Janka sa tiež umiestnili na pódiu vo svojich vekových kategóriách. Medzi mužmi Marek skončil celkovo 2. a vo svoju vekovú kategóriu vyhral a Filip sa umiestnil na celkovom 3. mieste a svoju kategóriu taktiež vyhral. Ďalej sa na pódiovú priečku dostali Ďuri, Matej a Lukáš, pričom Lukáš svoju kategóriu aj vyhral. V duatlonovom pohári sa postavili na pódium Dago, Janka a Blanka, pričom Blanka sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii. Na pódium sa za akvatlon postavila jedine Janka. Ondrej vyhral pohár v krosových disciplínach a v dlhom triatlone obsadil 3. miesto. V klubových súťažiach sme po piatykrát v rade vyhrali triatlonový pohár. V zmiešaných štafetách sme sa tiež umiestnili na prvom mieste, v duatlone aj dlhom triatlone sme skončili na 2. mieste.

V roku 2022 v celkovom hodnotení žiackeho pohára Leo vyhral svoju kategóriu Nádeje B.

V triatlonovom pohári medzi dospelými Nia obsadila 2. miesto celkovo medzi ženami, a vyhrala svoju kategóriu a Lydka sa umiestnila na 3. mieste celkovo, a vo svojej kategórii skončila druhá. Na pódium sa postavila taktiež Janka a Blanka, pričom Janka vyhrala svoju kategóriu. Medzi mužmi v celkovom poradí triumfoval Ďuri, a na druhom mieste skončil Marek a rovnako sa tak umiestnili aj vo svojej vekovej kategórii. Lukáš vyhral svoju vekovú kategóriu a Kiko vo svojej prvej riadnej triatlonovej sezóne skončil na druhom mieste medzi dorastencami. V duatlonovom pohári sa na pódiové priečky dostali Kateřina medzi juniorkami a Janka s Ingrid vo svojich vekových kategóriách. Jožko svoju kategóriu vyhral a Dagi sa tiež dostal na pódium. Ako aj za rok 2021, tak aj tento rok sa v akvatlonom pohári umiestnila na pódiu iba Janka vo svojej kategórii. Klubové súťaže v roku 2022 dopadli nad očakávania, keďže sme šiestykrát za sebou ovládli triatlonový pohár klubov, a k tomu sme vyhrali aj pohár v zmiešaných štafetách, duatlone, akvatlone a v žiackej súťaži sme ako klub obsadili 3. miesto. Sezóna 2022 iba skončila, no my sa už nevieme dočkať čo nám prinesie tá nová.