V roku 2021 sme mohli napriek nepriaznivej pandemickej situácii pokračovať v trénovaní aj vďaka podpore, ktorú nám poskytla Nádacia Volkswagen Slovakia. Keďže športoviská, najmä však bazény, ostali počas väčšej časti roka zatvorené, snažili sme sa hľadať spôsob, ako v rámci možností udržať deti v (nielen) plaveckej kondícii. Takto vznikla myšlienka “suchého plávania”. Športové pomôcky zakúpené s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia sme použili pri všeobecnej športovej príprave počas tréningov plaveckých schopností a rozvoji silových schopností. Zároveň sme počas pandemickej situácie a uzavretí športovísk vedeli nahradiť náradie a náčinie, ktoré býva bežne dostupné v telocvičniach. Mnohé z týchto pomôcok zároveň slúžia ako kompenzácia voči jednostrannému zaťaženiu a rozvíjajú špeciálne schopností detí. Sú to univerzálne športové pomôcky, ktoré budeme vedieť využívať celoročne resp. niektoré sezónne. Či už na zdokonaľovanie, regeneráciu alebo jednoducho podporu pohybu u detí zábavnou formou.