Poslednými pretekmi triatlonovej sezóny 2023 na Slovensku bol kúpeľný duatlon v Trenčianskych
Tepliciach. Zároveň to bolo druhé podujatie pod našou organizačnou klubovou taktovkou a tiež
Majstrovstvami Slovenska v šprint duatlone.
Počasie nám po minulom roku tentokrát prialo, a celú nedeľu vládlo pokojné a slnečné jesenné
počasie. Ďalšou zmenou oproti predchádzajúcim rokom bola úprava cyklistickej časti bez
legendárneho stúpania na Machnáč. Ten je z dôvodu rekonštrukcie vozovky uzatvorený, avšak nová
trať do dediny Omšenie vôbec nezaostávala a preverila schopnosti každého pretekára.
Účasť našich pretekárov bola omnoho väčšia ako na duatlone v Špišskej Novej Vsi. Kompletné
výsledky sú uvedené v odkaze na konci článku. Z mnohých výborných výsledkov vyberáme najmä
majstrovský titul pre Filipa Lizáka, druhé miesto Tima Začku medzi staršími žiakmi a druhé miesto
v celkom poradí Stefanie Salazar medzi ženami.
Chceli by sme sa poďakovať každému účastníkovi za bezproblémový priebeh podujatia, ďalej mestu
Trenčianske Teplice a v neposlednom rade dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu a pomáhali
s organizáciou.
Veríme, že triatlonová sezóna splnila každému predsezónne predsavzatia a očakávania, prajeme veľa
úspechov počas prípravy na ďalšiu sezónu a uvidíme sa v roku 2024 na podujatiach naprieč
Slovenskom.
Športu zdar.

Výsledky