Neodmysliteľnou súčasťou leta sú v našom klube denné triatlonové tábory, ktoré organizujeme už štvrtú sezónu. V tomto roku sme sa rozhodli pre predposledný augustový týždeň a voľba to bola výborná, pretože počasie sme mali viac ako luxusné. Tábora sa zúčastnilo osemnásť detí, ktoré sme zaradili do troch výkonnostných skupín.

Už tradične sme do programu zahrnuli aktivity, na ktoré nemáme počas roka čas. Užili sme si paddleboardové štafety, jazdu na pumptracku, ako aj naše obľúbené kúpalisko v Hainburgu a mnohé iné aktivity. Leto sa nám síce končí, ale triatlonová sezóna ešte nie, a tak veríme, že zábavnou formou odtrénované kilometre ešte zúročíme na posledných pretekoch v sezóne 2023.

Poďakovanie za finančnú podporu na činnosť nášho klubu patrí hlavnému mestu Bratislave a Bratislavskému samosprávnemu kraju.