Do Dolného Kubína sme sa poniektorí presunuli hneď na druhý deň po sustredení Lanzarote, čo nám dalo celkom zabrať. Po príchode sme sa – viac ako futbalová jedenástka, a teda šesťnásť štartujúcich – ubytovali, nasledoval krátky beh a plávanie na miestnom bazéne, kde sme mali zabezpečené dve plavecké dráhy.

Na druhý deň sme si zapretekali v už tradičnom priebehu zimného akvatlonu, a teda plaveckou časťou na bazéne a bežeckou na neďalekej bežeckej tartanovej dráhe.

Zaujímavosťou bolo, že juniori a dorastenci si počas akvatlonu plnili kritériá do juniorskej reprezentácie na kratšie vzdialenosti ako bol samotný akvatlon, a tak bolo zaujímavé sledovať morálno-vôľové vlastnosti na úseku medzi dokončením vzdielnosti kritéria, a cieľa samotných akvatlonových pretekov.

Akvatlon v Dolnom Kubíne je rozhodne miestom, kde sa aj vzhľadom na krátku vzdialenosť medzi bežeckou a plaveckou časťou, oplatí vrátiť. Škoda len pokazeného záveru počas vyhlasovania výsledkov, kde si časomiera rozhodne nespravila dobrú reklamu.

Výsledky