html website templates

Členské - sezóna 2020/2021


Členský základ 15 € mesačne

Mesačný základ je zahrnutý v mesačných paušáloch uvedených nižšie

Jednorázové vstupy

Platí sa vopred zakúpením permanentky v hodnote 50 € alebo 100 € s bonusom (10 % zvýhodnenie - tréningy v hodnote 110 €)

Plávanie = 10 € za tréning

Spinning/beh = 5 € za tréning

Rodinné členské

Rodič/ dieťa 1+1 tréningy (Plávanie + Atletika)
= 80 € mesačne

Rodič/ dieťa 2+2 tréningy (Plávanie + Atletika)
= 110 € mesačne

Kombinované tréningy

3x Plávanie (v stanovenú hodinu a deň) + spinning
+ atletika = 90 € mesačne

Ľubovolné plávanie + spinning + atletika = 110 € mesačne
pre juniorov = 90€ mesačne


Ľubovolné plávanie + spinning + atletika + 4x plávanie s osobným trénerom = 180 € mesačne

Plávanie

1x Plávanie za týždeň = 35 € mesačne

2x Plávanie za týždeň = 60 € mesačne

3x Plávanie za týždeň = 75 € mesačne

Všetky platby môžete posielať na účet:
SK44 7500 0000 0040 1742 8175